Algemene Voorwaarden

Hier treft u de algemene voorwaarden van Craft Recruitment BV.

In deze Algemene Voorwaarden zijn afspraken opgenomen over onder andere de betalingsvoorwaarden en opzegtermijnen waaraan de inlener moet voldoen. Ook andere belangrijke onderwerpen, zoals wie aansprakelijk is als de uitzendkracht schade veroorzaakt, worden hierin geregeld. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze inleenovereenkomsten.

Lees en of download hier de Algemene Voorwaarden

Volg ons

Normering

Craft Recruitment BV, Laan van Vredenoord 33, 2289DA Rijswijk, T: 010 8200939, E: info@craftrecruitment.nl