MVO

MVO bij Craft Recruitment BV

Wij werken als Craft Recruitment BV graag mee aan een betere wereld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is daarom bij ons een onderdeel van de bedrijfsvoering. Onze kernactiviteit is om mensen en werk samen te brengen. Craft richt zich van de drie P’s van MVO (People, Planet en Profit) met name op de P van People, omdat de aandacht voor People feilloos aansluit op onze kernactiviteit en wij op dat gebied het meeste kunnen bijdragen.

 

People

Wij proberen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Wij hebben bijvoorbeeld door het verzorgen van aanvullende cursussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een vaste baan weten te helpen.

 

Planet

Wij hebben maatregelen getroffen om onze CO2 uitstoot te verlagen. Dit doen wij bijvoorbeeld door zo veel mogelijk digitaal te werken en daarmee papiergebruik te minimaliseren. Daarnaast is bij de keuze van leaseauto’s bij ons de CO2 uitstoot een belangrijk onderdeel.

 

Profit

Wij steunen maatschappelijke initiatieven. Zo hebben wij onlangs een donatie gedaan aan Free a Girl. Free a Girl zet zich in om jonge meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden en daders veroordeeld te krijgen.